DOKUGASU Image Poster

2007

design&photo: Daisuke Yoshida